Doneren

Een deel van onze donateurs maakt gedurende 5 jaar elk jaar een vast bedrag over. Dit zijn de schenkers per notariële akte. Dit is een fiscaal erg aantrekkelijke manier van schenken omdat het op deze wijze geschonken bedrag volledig aftrekbaar is. Het bedrag moet minimaal € 100,- per jaar bedragen en voor tenminste 5 jaar vastgelegd worden in een notariële akte. U komt de volgende PDF documenten downloaden: Volmacht en Mariamma en de fiscus

Notaris R.A. Thissen van Notariskantoor Team Notarissen Thissen Groutars Vrancken uit Maastricht doet dit voor onze stichting om niet. Deze schenkers zijn de ruggengraat van onze stichting. Dankzij hen kunnen we vooruit plannen. Dat is erg belangrijk vanwege de continuïteit.

Regelmatig krijgen we giften van mensen die bij een jubileum, verjaardag , pensionering of doopfeest in plaats van cadeaus een bijdrage voor onze stichting vragen, worden er acties gehouden door bijvoorbeeld scholen en zijn er mensen die onze stichting in hun testament hebben opgenomen.

Komt het geld wel goed terecht?

Ja! De stichting doet er alles aan om er voor te zorgen dat het geld dat door sponsoren is geschonken in totaliteit in India terecht komt. Verder houden zij, door middel van de nodige afspraken en acties, in India de vinger aan de pols.
  • De stichting heeft frequent contact met het bestuur van het Social Service Centre.
  • Leden van ons bestuur bezoeken regelmatig  het project. Uiteraard doen ze dat op eigen kosten.
  • De vrijwilligers en stagiairs die namens de stichting bij de projectengaan werken checken ter plaatse de besteding van de middelen.
  • De bouwplannen worden nagerekend door Jan Voorvelt, architect en bestuurslid.
  • Ter controle van de nieuwbouw en het plegen van onderhoud wordt t.b.v. de kwaliteit van het bouwwerk periodiek door een Nederlandse bouwinspecteur de bouw ter plekke gecontroleerd en geïnspecteerd.
  • De financiën van SSC worden door een gecertificeerde accountant in India gecontroleerd. Ook in Nederland vindt controle door een accountant plaats.

Wat blijft er aan de strijkstok hangen?

Niets! Alle werkzaamheden worden om niet verricht. Het geld gaat rechtstreeks en voor 100% naar de projecten. De administratiekosten worden gedekt  door de opbrengsten van een rommelmarkt. Het drukwerk wordt gesponsord door de personeelsvereniging van de Provincie Limburg.


Belangrijke sponsoren


• Cordaid Nederland, Den Haag
• Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht
• Karnel Environmental,  Bunnik
• León Reinards Stichting, Maastricht
• Stichting Klein Pompeï, Oss
• Restaurant Witloof, Maastricht
• Zuyd Hogeschool, Heerlen
• Macintosh Retail Group nv, Maastricht
• De Gemeente Nuth
• Rotary kring Maastricht-Geuldal
• Rotary Kring Maastricht-Oost
• VZW  Meertens, 's-Gravenvoere
• Milieugroep St. Pieter, Maastricht
• Studentendispuut Xaviera, Maastricht
• Mattie's Kringloopwinkel, Maastricht
• Vodafone, Amsterdam
• Stichting Jong Leren, Maastricht
• Profcore, Sittard
• Provincie Noord-Brabant
• Provincie Limburg
• Weijenberg Communication
· OBS De Perroen    
· OBS de Regenboog       


DONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.
Rekeningnummer: 
NL21SNSB0821121367

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.
SPONSOREN

De onderstaande sponsoren hebben de Stichting Mariamma in de afgelopen jaren ondersteund.

Cordaid Nederland
Stichting Cura II
Stichting Elisabeth Strouven
Karnel Environmental, Bunnik
León Reinards Stichting
Stichting Klein Pompeï

Restaurant Witloof
Zuyd Hogeschool, Heerlen
Gemeente Nuth
Rotary kring Maastricht-Geuldal
Rotary Kring Maastricht-Oost

VZW Meertens, 's-Gravenvoeren
Milieugroep St. Pieter
Heerendispuut Xaviera,
M'tricht
Vodafone, Amsterdam
Stichting Jong Leren
Profcore,
Sittard
Provincie Noord-Brabant
Personeelsvereniging Provincie Brabant
Provincie Limburg
Personeelsvereniging Provincie Limburg
Weijenberg Communication
OBS De Perroen
OBS de Regenboog
BS Hulsberg/CAD
Kerk en wereld,
Sint Pieter
Stichting Humanistische Uitvaart, Roermond
Share4more, Den Haag
m*transfer vof, Maastricht
Stichting Winters van den Speulhof, Baarlo
Stichting Kannunik Salden
Vodafone, Maastricht
Bridgeclub De Burght
Stichting Pergamijn

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Vooruit
Stichting Spaap, Utrecht
Maastrichts Mooiste
T.V. Lousberg,
Maastricht
Neurologie AZM, Maastricht
Stichting Kempenhaeghe, Oosterhout
Kerkbestuur Parochie Sint Pieter
Stichting Boeken voor Mensen